image banner
Kế hoạch 210/KH-BCĐ ngày 19/4/2023 của BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Lào Cai, năm 2023
Tải về