image banner
Hội nghị trực tuyến hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Chiều 25/01, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến, nhằm hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai

Hội nghị được triển khai trực tuyến tới các tỉnh, thành phố

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Tại điểm cầu Lào Cai, đồng chí Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị, cùng 138 điểm cầu đại diện các sở ban ngành của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

  anh tin bai

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố

Ông Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh Lào Cai hiện tại có 69 Hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ, trong đó có 04 hệ thống thông tin (HTTT) cấp độ 3, 65 HTTT cấp độ 2 và 01 HTTT (Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy) đang trình UBND tỉnh phê duyệt cấp độ 3. Theo rà soát của Sở Thông tin và Truyền thông hiện còn trên 60 hệ thống thông tin cấp độ 2, 3 và trên 100 hệ thống thông tin cấp độ 1 chưa được phê duyệt cấp độ.

Để đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) một cách tuyệt đối, tại hội nghị ông Nguyễn Minh Dũng, Cục An toàn thông tin đề xuất giải pháp: Các đơn vị cần xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong công tác bảo đảm ATTT cho các HTTT mà mình chủ trì xây dựng, triển khai; xác định rõ ràng thời điểm phê duyệt cấp độ an toàn thông tin; xác định đúng cấp độ ATTT cho các HTTT; tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm ATTT cho các HTTT nội bộ có xử lý một lượng lớn thông tin cá nhân hoặc triển khai trên diện rộng.

Hội nghị góp phần giới thiệu, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tổng quan về bảo đảm ATTT theo cấp độ, quy trình phân loại, xác định và phê duyệt cấp độ ATTT, nội dung hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT.

Quang Vinh