Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1758/QĐ-BTTTT 12/09/2023 Ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
Lượt xem: 49
Tải về 1
325/KH-UBND 07/08/2023 Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 85
Tải về 5
326/KH-UBND 07/08/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
Tải về 2
324/KH-UBND 07/08/2023 Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về 6
323/KH-UBND 07/08/2023 Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 81
Tải về 1
3591/UBND-VX 26/07/2023 V/v quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
Tải về 3
652/BTTTT-CATTT 28/02/2023 Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về An toàn thông tin trong năm 2023
Lượt xem: 157
Tải về 10
542/BTTTT-KHCN 20/02/2023 V/v Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí
Lượt xem: 100
Tải về 3
122/QĐ-UBND 16/01/2023 Phê duyệt chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 120
Tải về 12
431/KH-UBND 31/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về 12
12