image banner
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TK NGÀNH TTTT NĂM 2023

STT

Nội dung

Tài liệu

1

Giấy mời Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024


Tải về

2

Chương trình Hội nghị (kèm theo đường link và QRcode tài liệu Hội nghị)

Tải về

3

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Tải về

4

Báo cáo tham luận Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Văn Bàn

Tải về

5

Báo cáo Tham luận tại hội nghị tổng kết sở Thông tin và Truyền thông tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 huyện Bảo Thắng

Tải về

 6

Báo cáo Tham luận tại hội nghị tổng kết sở Thông tin và Truyền thông tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của UBND thành phố

Tải về