image banner
Tài liệu Hội nghị sơ kết ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
 Tải tất cả tài liệu

 Tài liệu

Stt

Nội dung

Tải file

1

Chương trình Hội nghị sơ kết ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tải file

2

Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Tải file

3

Tham luận của Trung tâm VHTT thành phố Lào Cai

Tải file

4

Thông báo lịch Hội nghị sơ kết ngành

Tải file

5 Báo cáo chuyển đổi số quý II năm 2023  Tải file
6 Chuyên đề về Chuyển đổi số quốc gia  Tải file
7  Hướng dẫn CĐS ATTT huyện Tải file
8  Hướng dẫn thực hiện nhệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản Tải file
 9  Báo cáo tham luận Chuyển đổi số trong chợ văn hóa Bắc Hà Tài file