image banner
Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai
Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về
Tin liên quan