image banner
INFORGRAPHIC: NHẬN DIỆN 24 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát động Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”. Đồng thời, đưa ra cảnh báo về 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 anh tin bai