image banner
Thông báo số 11-TB/BCĐCĐS ngày 26/4/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

Thông báo kết luận của thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết quý I năm 2023

Tải về