image banner
Kế hoạch số 13-KH/BCĐCĐS ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai
Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQDCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về