image banner
Báo cáo số 12-BC/BCĐCĐS ngày 27/4/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai
Kết quả chuyển đổi số tỉnh Lào Cai quý I năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
Tải về