Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 142/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm 1_240202_quyet_dinh_142qd-ttg_ph20240206081927431_signed_20240206084423074.pdf