Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 04/CT-TTg
Ngày ban hành 11/02/2024
Ngày hiệu lực 11/02/2024
Trích yếu nội dung Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm 1_chi_thi_04_240216082142468460_20240217073612852_signed_20240218095813808.pdf