Phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Số ký hiệu văn bản 1690/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực 26/12/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm qd1690_20231229075100230230.pdf