image banner
Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục - chiến lược ươm mầm tài năng
Ngày 29/1, UBND thành phố Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục - chiến lược ươm mầm tài năng”. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp tại thành phố Lào Cai và trực tuyến với sự tham gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (thành phố Hà Nội).

Dự hội thảo có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, UBND thành phố Lào Cai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; đại diện phòng giáo dục và đào tạo một số huyện, thị xã; các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số và các cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

anh tin bai

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu, chuyên gia đã trao đổi, thảo luận về chiến lược, kế hoạch, giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai năm 2024 và định hướng tới năm 2030, trong đó có các giải pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu; các mô hình kiến trúc tổng thể chuyển đổi số trong quản lý, quản trị và điều hành cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính, dịch vụ hành chính công hỗ trợ người học trong các cơ sở giáo dục; đổi mới phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu…

Thông qua hội thảo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị, dạy và học; rút ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, toàn diện, đồng bộ, phù hợp với ngành giáo dục của thành phố Lào Cai…

anh tin bai

Các đại biểu, chuyên gia chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Hội thảo là dịp để nghiên cứu và thảo luận sâu vào các lĩnh vực, các vấn đề của chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục của thành phố Lào Cai nói riêng, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố, hướng tới xây dựng các tiêu chí của “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Theo Báo Lào Cai điện tử.

https://baolaocai.vn/hoi-thao-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-chien-luoc-uom-mam-tai-nang-post379117.html