image banner
Từ ngày 1/7, dữ liệu cá nhân được bảo vệ như thế nào?
Từ ngày 1/7, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định nêu rõ, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu.
anh tin bai