image banner
INFOGRAFIC: Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(Mic.gov.vn) - Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, cạm bẫy khi tiếp xúc với mạng inernet, tránh cho các em khỏi các hình thức xâm hại và tạo một môi trường mạng internet an toàn, lành mạnh không còn là chuyện của mỗi cá nhân trong xã hội.

anh tin bai

Nguồn "http://mic.gov.vn"