image banner
[Infographic] Hướng dẫn nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà
Việc đẩy mạnh thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến góp phần giảm áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước và tiết kiệm chi phí của xã hội, của người dân. Để thực hiện nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà, công dân thực hiện các bước sau đây:
anh tin bai

Theo: Báo Lào Cai

https://baolaocai.vn/infographic-huong-dan-nop-ho-so-doi-giay-phep-lai-xe-truc-tuyen-va-nhan-ket-qua-tai-nha-post373333.html