image banner
[Infographic] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công
Thanh toán trực tuyến mang lại nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, minh bạch trong thu ngân sách nhà nước và là tiến trình trong công cuộc chuyển đổi số. Để thực hiện thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công, công dân thực hiện các bước sau đây:

 

Theo Báo Lào Cai điện tử.

https://baolaocai.vn/infographic-huong-dan-thanh-toan-truc-tuyen-khi-thuc-hien-dich-vu-cong-post371830.html