image banner
Quyết định số 08-QĐ/BCĐCĐS ngày 10/3/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

Quyết định phê duyệt danh mục sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025

Tải về