image banner
Phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

Phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

 TÀI LIỆU PHIÊN HỌP

 

STT

Nội dung

Chủ trì thực hiện

Tài liệu

1

Công điện Phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

Tải về

2

Chương trình phiên họp Tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban quốc về chuyển đổi số (Phiên họp lần thứ 7)

Tải về

3

Video clip: Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Tải về

4

Báo cáo tóm tắt Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Tải về

5

Báo cáo Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Tải về

6

Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, cách làm

-

Báo cáo chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về

-

Vai trò “một cửa số” của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Chính phủ

Tải về

-

Hướng dẫn phổ cập danh tính số

Bộ Công an

Tải về

-

Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phổ cập các ứng dụng thanh toán số

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

-

Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phổ cập hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính

Tải về

-

Cách làm để phổ cập hạ tầng viễn thông từ thực tiễn triển khai của Tỉnh.

Quảng Ninh

Tải về

-

Cách làm thiết lập trung tâm dữ liệu theo mô hình thuê dịch vụ điện toán đám mây

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về

-

Kinh nghiệm về cấp tài khoản cho người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng

Tải về

-

Cách làm để phổ cập dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động từ thực tiễn triển khai của Tỉnh

Tây Ninh

Tải về

-

Cách làm phổ cập kỹ năng số cho người dân từ thực tiễn triển khai của Tỉnh.

Vĩnh Phúc

Tải về

-

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số và sáng tạo ứng dụng số

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Tải về

-

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số và sáng tạo ứng dụng số cấp quốc gia

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tải về

-

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số và sáng tạo ứng dụng số, trong đó có giải pháp phổ cập ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tải về

-

Chia sẻ các ứng dụng điển hình trong công tác tạo lập dữ liệu, khai thác dữ liệu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tập đoàn FPT

Tải về