Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về An toàn thông tin trong năm 2023
Số ký hiệu văn bản 652/BTTTT-CATTT
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về An toàn thông tin trong năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Nguyễn Huy Dũng
Tài liệu đính kèm 1_230228-652-btttt-cattt-huong_dan_trien_khai_mot_so_nhiem_vu_trong_tam_ve_attt_mang_trong_nam_2023_23_20230306085756604_20230306022222769.pdf