image banner
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KHAI TRƯƠNG ỨNG DỤNG LÀO CAI SỐ TRÊN NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI ZALO

STT

Nội dung

Trình bày

 Tải tài liệu

1

Đón tiếp đại biểu, Văn nghệ chào mừng

UBND huyện Bảo Thắng

 

2

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND tỉnh

TT UBND tỉnh


3

Phát biểu chào mừng của huyện Bảo Thắng

Lãnh đạo huyện Bảo Thắng

 

4

Chương trình khai trương ứng dụng Lào Cai số trên nền tảng ZALO và trải nghiệm dùng thử

Sở TT&TT

VNPT Lào Cai

 Tải về

5

Tham luận Quy đinh về bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân.

Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT

 Tải về

6

Tham luận giải pháp chuyển đổi nhận thức về an ninh mạng trong Kỷ nguyên số

Chuyên gia của Tập đoàn VNPT

Tải về

7

Giải lao

 

 

8

Tham luận Ứng dụng Nền tảng số vào phát triển chính kinh tế số và xã hội số tại địa phương

Vụ Kinh tế số và xã hội số.- Bộ TT&TT

 Tải Về

9

Tham luận về ATTT cho cá nhân, tổ chức và nâng cao chỉ số DTI

Tập đoàn Viettel

 Tải Về

10

Công tác đảm bảo An toàn thông tin trên địa bàn huyện Bảo Thắng

UBND huyện Bảo Thắng

 

11

Báo cáo kết quả diễn tập; trao giải cho các đội tham gia

Sở Thông tin và Truyền thông

 

12

Tặng thiết bị đảm bảo an toàn trong truy cập mạng Internet cho xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) và Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông