image banner
Kế hoạch số 2032/KH-BTTTT-UBNDLC ngày 31/5/2023
Kế hoạch phối hợp chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Lào Cai
Tải về