image banner
Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tải về