image banner
Quyết định số 1758/QĐ-BTTTT ngày 12/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
Tải về